Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

m.d.

Viesturs Nikolājevs

1 2 3
4                      
     
    5        
6                    
    7 8      
9                  
  10                
11              
12                  
   
13    
14                
 
 
15                
 
  16        
 
17              

Horizontāli
4.Tas satur mātes plati, centrālo procesoru, RAM, video karti, skaņas karti, cieto disku, barošanas bloku un tīkla karti.
5.Programma, kas paredzēta virtuāli zīmēt zīmējumus.
6.Polulārākā bilžu apstrādes programma.
8.Microsoft izveidota programma, kas paredzēta teksta ievadei, noformēšanai.
9.Operētājsistēma, kuras logo ir pingvīns.
10.Operētājsistēma, kas sadarbojas ar Apple.
11.Datora izvadierīce, kas izdveš skaņu.
12.Programma projektu prezentēšanai.
14.Ierīce kursora pārvietošanai pa datora ekrānu.
15.Datora ievadierīce, parasti ar patuveni 100 taustiņiem.
16.Microsoft izveidota programma aprēķinu veikšanai.
17.To var lejuplādēt trakeros.
Vertikāli
1.Datu nesējs (USB)
2.Viena no vispopulārākajām Interneta lietotnēm.
3.Datora izvadierīce, bez kuras nav iedomājams stacionārais dators.
7.Vispopulārākā un bagātākā operētājsistēma pasaulē.
13.Datora izvadierīce, kas uz papīra lapas izveido bildes, dokumentus, vārdus u.c.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog