Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Putni, koki, augi, sēnes, gliemji, kukaiņi, taureņi, zirnekļveidīgie.

ES.SJ.KK.

1
2       3  
4    
  5 6     7  
         
  8                   9        
           
10                        
    11            
12      
    13    
         
  14     15
    16                 17  
            18
19       20         21        
             
         
       
 
22        

Across
2.Kuram kokam ir baltamiza kura veido veido tipisku, noplēšamu tāsi?
6.Viena no metodēm pēc kuras nosaka sugu?
8.Kas ietilpst posmkāju tipa dzīvnieku klasē?
10.Kā sauc procesu kurā notiek ilgstoša un appusēji izdevīga dažādu sugu organismu kopdzīve?
11.Kuri stārķi Latvijā ir vairāk, baltie vai melnie?
16.Ar ko barojas Zīdaste?
19.Kā dēvē vairumu pļavu augu kuri pielāgojušies dzīvei pilnā apgaismojumā?
21.Putns, kuru bieži var sastaps jūrmalā
22.Dižskābaržu dzimtas suga Latvijā?
Down
1.Kādā krāsā ir pienenes?
3.Kāda zinātnes nozare klasificē organismus?
4.Kas agri ceļas,ātri krīt?
5.Kas piemīt siltasiņu dzivniekiem kad viņi svīstot spēj pazemināt savu ķermeņa temeratūru?
7.Kā sauc procesu kurā dzivieki dodas uz siltākiem reģioniem?
9.Organisms kas pieder pie dzīvnieku valsts?
12.Plēsīgs putns ar āķveidīgu knābi?
13.Kurš visātrāk vicina spārnus?
14.Zirnekļveidīgie galvenokārt elpo ar trahejām un ...
15.Kā dēvē augus kuri aug daļējā noēnojumā, piem. mežā vai krūmājos?
17.Daudzgadīgs koksnains augs?
18.Izmirušais Eiropas zālēdājs?
20.Kurš ir lielākais fazānu dzimtas putns?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog