Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Keemia

Kristjan Kuntus

1 2
3 4 5   6       7          
          8      
  9                 10   11
      12                         13      
                 
        14          
  15               16         17  
                     
18                                      
             
19   20                        
  21          
22                                
        23 24       25
        26            
    27 28                                  
                  29      
      30            
                   
             
              31
          32                      
               
        33                
34   35                 36    
        37              
       
    38            
39      

Across
6.Mitmendas perioodis asub väävel?
8.Mitu elektroni on lämmastiku väliselektronkihil?
9.Lähteaineteks on vesi, lubjakivi ja savi.
12.Mis värvi läheb vask, kui ta on pikalt õhu käes olnud?
15.Kõige kõvem mineraal.
18.Mis värvi läheb leek kui kuumutada kaltsiumühendeid?
20.10%-line ammoniaagi vesilahus, mida kasutatakse meditsiinis.
22.Kuidas nimetatakse neid elemente, mida taimed vajavad väikestes kogustes?
28.Mis mürgine gaas tekib vesiniku reageerimisel väävelaurudega? (mädamuna lõhnaga)
29.Kuidas nimetatakse kristalset ainet metalse läike ja hallikasmusta värvusega?
32.Mis hapet kasutatakse akudes elektrolüüdina?
33.Kuidas nimetatakse metallide looduslikke ülesandeid, millest tööstus metalle toodetakse?
34.Kuidas nimetatakse VII A rühma elemente?
37.Mida kasutatakse enamasti puhaste metallide asemel?
38.Mis on kütuse põhikomponendiks?
39.Mitut taimetoiteelementi sisaldavad lihtväetised?
Down
1....side tekib siis kui ühendi moodustavad kaks mittemetalli aatomit.
2.Mida valmistatakse ränikristallidest?
3.Aktiivsuse järgi järjestatakse metallid...
4.Mis moodustub, kui metall reageerib hapnikuga?
5.Kus inimeses leidub fosforit?
7.Üks tähtsamatest lämmastikuühenditest.
10.Lihtaine, mille iseloomulikud füüsikalised omadused eristavad teda mittemetallist.
11.Millest valmistatakse harilikke pliiatseid?
13.Mida rakendatakse tänapäeval vee pehmendamiseks?
14.Metallide kuju võib välisjõudude mõjul muutuda ja omadust kuju muuta nim...
16.Mis värvi veniv mass tekib, kui valada sula väävel külma vette?
17.Vesinikust vasakul asuvad metallid on vesinikust tugevamad...
19.Kuidas nimetatakse metallide hävimist ümbritseva keskkonna mõjul?
21.Kuidas nimetatakse I A rühma elemente?
22.Mille koostises leidub lämmastikku looduses?
23.Üks tähtsamaid keemilisi elemente, mida taimed vajavad.
24.Kuidas nimetatakse nähtust, kus üks ja sama element esineb mitme erineva lihtainena?
25.Ainuke metall, mis ei reageeri väävliga.
26.Kuidas satub lämmastikhape mulda?
27.Lämmastikhappe soolasid nim.....
30.Kõige püsivam allotroopne väävli teised on.......väävel.
31.Kus toimub fosfori lülitumine orgaanlistesse ühenditesse?
35....on metallidele iseloomulik füüsikaline omadus (võime peegeldada valgust)
36.Mis on kaltsiumsulfaadi ehk CaSO4 teine nimetus?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog