Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ristsõna

Sergei Vorobjov

1 2       3        
4 5                    
    6  
7             8               9        
         
10                                          
       
11 12             13           14              
         
15                                 16
      17                       18
    19          
  20                                
    21        
22   23           24                    
        25             26    
               
      27                    
             
  28                        
  29        
    30         31                    
       
      32 33                  
     
     
    34  
35                        
     
     
36                  

Across
2.NH ?
4.Maakoores on kõige levinumaks metalliliseks elemendiks?
7.Kõige raskem metall?
8.Tänapäeval kasutatakse vee pehmendamiseks?
10.P O ?
12.Lämmastikhappe soolasid nimetatakse?
13.Helekollase värvuse ja terava lõhnaga väga mürgine gaasiline aine?
14.Hõbevalge metall, mis on tunduvalt kõvem, kui leelismetallid?
15.Mida kujutavad endast kõik korrosiooniprotsessid?
17.10%- list ammoniaagi vesilahust tuntakse meditsiinis?
20.Valget forforit saadakse, mille jahutamisel?
22.NO
25.Metallide looduslikke ühendeid, millest tööstuses metalle toodetakse?
27.Värvitu kristalne aine, hinnaline looduslik vääriskivi ja kõige kõvem mineraal?
28.H PO ?
30.Metalse läike ja hallikasmusta värvusega kristalne aine?
31.H SO ?
32.Välisjõudude mõjul võib muuta nende kuju ja see kuju säilib ka pärast jõu mõju lakkamist, mille tõttu?
35.Fosforhappe soolasid kasutatakse peamiselt?
36.Hõbevalge värvusega kergesti sulav metall?
Down
1.Tumepunane pulber, mis tekib valge fosfori kuumutamisel õhu juurdepääsuta.
3.söögisooda
5.NO ?
6.CaSO , kasutatakse sideainena ehituses, lahaste ja vahevormide valmistamise
9.HNO ?
11.Enamik metalle on hõbevalged ja terashallid?
16.Punakaspruuni värvusega väga mürgine vedelik?
18.Naatriumhüdroksiidi rahvapärane nimetus?
19.Rauapinnale tekib tugev oksiidikiht, mis on tingitud happe tugevatsest oksüdeeruvatest omadustest
21.Hallika värvusega väga pehme kristalne aine, mis puudutamisel tundub rasvasena
23.Väetisi, milles taimedele vajalikud toiteelemendid esinevad orgaaniliste ühenditena, nimetatakse?
24.Metallide hävimist ümbritseva keskkonna mõjul nimetatakse?
26.Kiulise struktuuriga, kus süsinikuaatomid moodustavad pikki ahelaid?
29.Mis nähtus on, kus üks ja sama element esineb mitme erineva lihtainena?
33.Kõige kergem metall?
34.Metallidele iseloomulik füüsikaline omadus?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog