Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Informātika

Mācību palīgs informātikā. Nopelni labu ztzīmi! :)

1 2 3 4 5 6      
7             8   9   10    
      11                            
12                      
    13          
14                           15
            16                
          17          
18     19            
  20             21      
22                           23      
            24           25
  26                       27    
               
               
    28                     29  
30                             31          
      32      
33                   34     35                      
             
36     37   38              
  39          
      40                  
         
      41                 42 43
44 45                  
        46                  
       
       
47   48          
49              
    50            
 

Horizontāli
5.Vienas informācijas rakstzīmes kodēšanai nepieciešamā pamatvienība
7.Informācijas apstrādes procesu datorā vada
11.Datora pamatprogramma (DOS, Windows,u.c.)
12.Vienkārša datorgrafikas programma, kas nāk kopā ar Microsoft Office programmu paketi
14.Svarīgākā datora ievadierīce
16.Īpašs teksta organizēšanas veids, kas ļauj no teksta vienas vietas pārlekt uz otru vai pat uz citu dokumentu (angļu val)
17.Kāds var būt attēlu saturoša faila paplašinājums (saīsinājums)
21.Izklājlapu programma
22.Bez kuras ierīces nevar izveidot lokālo tīklu?
26.Taustiņš, kuru lieto kādas darbības atsaukšanai (angļu val)
28.Datu pagaidu glabāšanas buferis (angļu val)
30.Procesora darbības ātrumu mēra
31.Datora ierīce, kas ļauj datoru pieslēgt tīklam
33.Ļoti jaudīgs dators
35.Liela apjoma datu glabāšanai un pārvietošanai izmanto
38.Ar kādu lietotāja saskarni ir lietojumprogrammatūras?
40.Kas veic instrukciju izpildi un vada datora ierīču saskaņotu darbu?
41.Jebkurš burts vai simbols, kuru var attēlot ekrānā vai izdrukāt (angļu val.)
44.Kā sauc programmas bez kurām nestrādā lielākā daļa datora ierīču,video karte,skaņas karte?
46.Datoru ārējā ierīce, kas nodrošina datu ierakstīšanu un nolasīšanu no diskiem
48.Iziešana no vietējā tīkla (angļu val)
49.Mape, kur var glabāt attēlus, u.c. (angļu val)
50.Kāda ir populārākā operātājsistēma mūsdienās?
Vertikāli
1.Programmatūra datoram (angļu val)
2.Datora ierīce, kas apstrādā informāciju
3.Ierīce informācijas glabāšanai
4.Programmatūta kas nodrošina datora darbu
6.Printeri, kuru princips ir līdzīgs rakstāmmašīnām
8.Plaši izmantots mūzikas formāts
9.Datu nesējs
10.Gan Netscape Navigator, gan Internet Explorer ir
13.Taustiņš ar kuru var nodzēs simbolus pa kreisi no kursora (angļu val)
15.Ierīce grafiskas informācijas ievadīšanai
18.Vieta, kur apkopo un saglabā datus, kuri kaut kādā veidā ir līdzīgi
19.Pati mazākā datoram saprotamā informācijas mērvienība
20.Neliela animācija, kas tiek automātiski palaista, ja kādu laiku neizmanto datoru (angļu val)
23.Pavēle vai instrukcija, kuru dod datoram
24.Datoratmiņas mērvienība
25.Kura ierīce dod iespēju pieslēgties Internetam?
27.Jaudīgs daudzlietotāju dators, kuru vienlaicīgi var izmantot vairāki tūkstoši lietotāju
28.Vieta kur ievieto CD
29.Ierīce, kuru lieto datorspēļu simulācijās (angļu val)
32.Tīkls, kas apvieno vienas ēkas dažādās telpās esošus datorus, tiek saukts par
34.Kā sauc izvadierīci kura idala skaņu?
36.Augstas kvalitātes pulverveida tinte, ko lieto lāzerprinteriem un kopetājiem
37.Neliels, grafisks attēls, kas izveidots datnes, CD-ROM, u.c. attēlošanai uz ekrāna
39.Lapas augšējais uzraksts jeb augšējais kolumntituls (galvene)
42.Kā sauc izvadierīci kas ļauj saskatīt attēlu?
43.Datora darba virsma (angļu val.)
45.Kas veido datora atmiņu ?
47.Galvenā programmas ziņojumu daļa (angļu val)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog