Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Samf, filosofi og religion

1 2 3         4   5
6      
7                
    8              
9   10            
      11 12  
    13      
14       15      
           
16                     17      
           
18       19   20  
      21    
22                 23    
        24      
   
25              
 
26               27
   
28            

Across
1.Villy Søvndal er formand for hvilket parti?
3.Muslimernes vigtigste Profet hedder
7.Hvilket religiøst folk fører Moses ud af Egypten?
8.Sokrates håbede især på at møde denne sagnhelt i dødsriget
9.Det hedder Muslimernes hellige bog
15.Sokrates' kone var meget?
16.Margrethe Vestager er formand for dette parti
18.Når vi betaler ca. halvdelen af vores løn til staten betaler vi...?
20.Er Danmark et velfærdssamfund?
21.Sokrates sammenlignede sig selv med dette dyr
22.Når man mener, at enhver er sin egen lykkes smed er man
24.Sokrates blev dømt til at drikke denne drik
25.Det som Moses flød rundt i på Nilen
26.Når man mener, at alle folk skal have lige meget er man
28.Mubarak blev væltet efter mange demonstrationer i dette land
Down
2.Bjarne Corydon er? fødevareminister, finansminister eller undervisningsminister?
4.Skatteministeren hedder Thor ......?
5.Pia Kærsgaard er formand for dette parti
6.Mellemnavnet på formanden for Venstre
10.Farven på den blok, som socialdemokraterne, enhedslisten, radikale og SF er med i
11.Hvad hed Moses' såkaldte bror, som han voksede op med i Egypten?
12.Højtiden hvor Jesus blev korsfæstet
13.Hvilken af Jesus' disciple forrådte ham?
14.Det hedder den "borg", hvor folketingets medlemmer arbejder
17.I øjeblikket er FN meget i tvivl om, hvorvidt de skal gribe ind i en blodig konflikt i dette land
19.Dette dyr må muslimer ikke spise
23.Hvor mange disciple havde Jesus?
27.Hvor mange plager lod Moses gå ud over Egypten?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog