Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Te Ara o Kōpū

1
2              
 
 
 
 
3            
   
   
   
  4          
   
 
5  
   
  6     7  
     
     
  8                
   
9                  

Across
2.E ai ki etahi ko kopu tōna ingoa, e ai ki Te Arawa ko wai tona ingoa?
3.E ai ki a Wayne Ngata, he aha te tino mahi i te putanga o Kōpū?
4.He te "Solar System" i te reo māori? Te ____ o Tamanuiterā?
6.E hia ngā tau kua hipa i te wā whakamutunga i rere a Kōpū i pēnei i tēnei tau?
8.Nō hea te pākehā nei?
9.I haere te pākehā nei ki Aotearoa kia mātiro i a Kōpū
Down
1.Nā wai i arahi a Kapene Kuki ki Opoutama?
3.I aha a Kōpū i te 8 o Hune 2012? I rere i ______ i te ao me te rā.
5.Ko Cooks Cove tōna ingoa i te reo Ingarihi
7.Ko Te Aitanga ā-Hauiti te iwi, he aha te taone?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog