Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Matariki - Te Huinga o Matariki

1 2
3        
   
   
  4
5               6
     
  7    
8                
    9        
     
     
  10            

Across
3.ka āta tirotiro ngā tīpuna i te ______ kia kite tuatahi i a Matariki
5.Ina kimokimo noa a Matariki, he tau ______kei te haere
8.Ko te wahanga o te tau e moe ai a Matariki
9.he kupu anō mo te roopu whetū
10.E hia ngā whetū i te kāhui Matariki?
Down
1.Ko Matariki tētahi wā hei whakanui i te hunga ______
2.Ina tīrama rawa a Matariki, he tau _____ kei te haere
4.ko te tohunga_________, he tohunga pānui whetū
5.He aha te ingoa o Matariki i Hamoa?
6.E hia ngā whetū e kitea ana e te karu?
7.He aha te ingoa o Matariki i Hapaa?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog