Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Būdvardžių daryba

Sigita Koroliovė

Prisiminkite žodžių darybos su priesagomis būdus ir išspręskite kryžiažodį.

1
2   3        
    4 5
6                   7              
       
8                 9              
         
10               11   12  
  13                      
           
       
  14     15              
         
       
16                 17              
     
   
   
18              

Horizontaliai
2.Gėlėmis išmargintas sijonas.
6.Mokyklai skirta uniforma.
7.Iš kailio pasiūtas paltas.
8.Nuotakos suknelė.
9.Kepurė, pasiūta iš triušio kailio.
10.Iš lino išausta prijuostė.
13.Kareivio batai.
14.Kelnės, pasiūtos iš velveto.
16.Kostiumas, skirtas tik vyrams.
17.Kombinezonas, skirtas darbui.
18.Iš šilko išausta skarelė.
Vertikaliai
1.Marškiniai, su kuriais miegame.
3.Langeliais išmargintas švarkas.
4.Iš kaprono numegztos kojinės.
5.Iš vilnos numegztos pirštinės.
8.Drabužiai, kuriais rengiami tik vaikai.
11.Batai, su kuriais vaikštome žiemą.
12.Lietaus ir pelkių nebijantys batai.
14.Suknelė, skirta šventiniam vakarui.
15.Suknelė, skirta vasarai.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog