Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1               2
 
3  
  4  
5                  
   
6          
7     8 9
10                        
      11      
12         13    
    14          
15            
  16        
17              
 

Vandret
1.Hvilken straf får jeg-fortælleren?
5.Hvad var hustruen?
6.Hvad ligner hårerne på den nye kat?
10.Hvad gjorde jeg-fortælleren ved kaninen, aben og hunden?
11.Hvilket våben bruger jeg-fortælleren til at dræbe sin hustru?
12.Hvor gemmer jeg-fortælleren sin hustrus lig?
14.Hvilket ord bruger jeg-fortælleren om tjenestefolk?
15.Hvor havde katten fra baren hvide hår henne?
16.Kattens navn?
17.Hvordan dør katten?
Lodret
2.Hvor befinder jeg-fortælleren sig når han fortæller historien?
3.Hvad skar jeg-fortæller af katten?
4.Hvor sad katten da betjentene fandt liget?
7.Hvad sker der med jeg-fortællerens fine hus?
8.Hvad mente hustruen katte var forklædt som?
9.Hvad er forfatterens efternavn?
13.Hvad var på væggen over sengen efter branden?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog