Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

ATMOSFEROS REIŠKINIAI

Sigita Koroliovė

Išspręskite kryžiažodį, kuris primins jums apie kiekvienam metų laikui būdingą oro reiškinį.

1
 
2  
    3
4            
      5
    6  
       
7             8          
      9   10    
11                  
  12   13    
  14    
15 16     17        
         
18       19          
           
20                    
         
 

Horizontaliai
4.Žemės įšalimas.
7.Baltų dribsnių pavidalo atmosferos krituliai.
8.Didelis vėjas, audra.
9.Smulkučiais lašeliais virtusių vandens garų telkinys apatiniuose atmosferos sluoksniuose.
11.Atšilimas ligi sniego tirpimo temperatūros, atlydys.
12.Vandens lašeliai, susidarantys atvėsus orui.
17.Smarkus griaunamos jėgos vėjas, dažnai su lietumi ar sniegu.
19.Didelis karštis.
20.Griausmas, perkūnas.
Vertikaliai
1.Atmosferos elektros kibirkštinis išlydis.
2.Sniego dribsniai su lietumi.
3.Šaltas oras.
5.Nedidelis pavasario ar rudens pašalimas naktį.
6.Šąlančios upės plaukiantys ledai.
8.Įvairiaspalvė lanko pavidalo juosta, atsirandanti lūžtant saulės spinduliams lietaus lašuose.
10.Ledų krituliai.
13.Drėgmės stoka ilgai trunkant karštam sausam orui.
14.Garų, rūko kristalai ant medžių.
15.Ilgas ir stiprus lietus.
16.Vandens lašų pavidalo atmosferos krituliai.
18.Stiprus vėjas, pustantis sniegą.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog