Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Crosfhocal ar léamhthuscint

1           2  
 
 
3       4
   
5            
     
  6            
   
7              
   
8          
 

Across
1.Má iarrann duine éigin ort rud a dhéanamh agus déanann tú é is féidir leis an duine sin _ _ _ _ ort
3.Fádó in Éirinn tharla an rud seo agus ní raibh go leor bia ag daoine
5.Is féidir a lán rudaí a dhéanamh leis glasra seo. Tá dhá ainm ar an glasra seo. Tá ainm eile ag daoine i gConamara ar an glasra seo. Déanann tú sceallóga de.
6.Nuair nach bhfuil aithne agat ar duine éigin agus tagann siad isteach chun labhairt leat sa rang deirtear "Fáilte romhat isteach a dhaoine _ _ _ _ _ _"
7.Is tír é seo? Itheann tú an feol seo ar Lá Nollag
8.Déanann an duine seo staideár agus scríobhann siad faoin ábhar seo. Dé ghnáth bíonn na rudaí seo thart.
Down
2.An scéal faoin cáilin óg April cúig bliana d'aois is scéal _ _ _ _ _ _ d _ _ _ _ é.
4.tharla sé nuair a raibh gantanas leis an glasra atá thuas.
5.Tá dhá focal as Béarla don focal seo. Nuair a dhéantar rud éigin mícheart tá _ _ _ _ _ _ _ _ ag teasáil ó na Gardaí.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog