Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Makorea

1           2          
  3
4     5                 6  
         
  7 8             9
           
      10              
  11        
12                      
         
       
      13 14 15
  16                  
       
       
   
 

Across
1.Ko te kāpene o te kaipuke ko Elizabeth
4.He rangatira nō Ngāti Toa i mate atu i Kaiapoi?
8.I whakatū a Te Rauparaha i tōna kāinga ki hea?
10.He aha te tāone nui i whaka te tonga i Kaiapoi?
12.Ko wai te iwi e noho ai i Kaikoura?
16.kua whakaingoatia tērā pakanga ki Kaikoura, ko...?
Down
2.He ariki nō Ngāi Tahu i noho i Hakaroa
3.Nā wai ngā kupu "niho maaka"?
4.Ko wai te ingoa o te pā o Te Maiharanui
5.Nā te aha i whakaekea ai Ngāi Tahu
6.Ko te ingoa o te kaipuke i hari i a Te Rauparaha mā ki Hakaroa
7.I hea Ngāti Toa i noho ai i te tuatahi?
9.Nā te aha i horo ai te pā i Kaiapoi?
11.I hea Ngāi Tahu i whakaekea tuatahi ai?
13.E hia ngā mārama i noho ai a Ngāti Toa?
14.he momo oneone kua keria hei kaupare atu i ngā hoariri
15.I tārona a Te Maiharanui i tāna tamāhine. He kupu anō mo te tārona.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog