Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

graad 7

mh

nw

1 2
3 4     5             6
7   8        
9                      
        10              
    11    
  12                    
       
        13
14                      
         
  15              
  16  
17                 18  
         
  19                
     
20         21
  22              
23    
  24    

Across
4.Diere wat slegs vleis eet.
9.Die vyf ryke van lewende organismes is: Monera, Protista, Fungi, Plantae en . . .
10.'n Stof wat nie hitte gelei nie.
12.Water is 'n verbinding of 'n element
14.Die proses wat plante gebruik om sonlig om te skakel na voedsel.
15.In 'n voedselketttin word die leeu die . . . genoem.
17.Tuberkulose word veroorsaak deur 'n virus of 'n bakterieë
19.Die planeet die naaste aan die son.
20.Die aantal longe in 'n menslike liggaam.
22.Die proses waardeur hitte van die son die aarde bereik.
23.spinnekoppe het . . . bene.
24.Die aarde se primêre energiebron.
Down
1.Die bekende Franse mikrobioloog na wie pasteurisasie vernoem is.
2.'n Vaste stof verander in na 'n vloeistof
3.Die enigste metaal wat 'n vloeistof is by kamertemperatuur.
5.Die beweging van die stuifmeel van stuifmeeldrade na stamper.
6.Waar of Vals: Yster word aangetrek deur magnete.
7.H2O is meer bekend as . . .
8.Di eerste element op die periodieke tabel van elemente.
11.'n Denneboom is 'n voorbeeld van 'n gimnosperme of angiosperme?
13.Die kookpunt van water is . . .oC.
16.Die sonnestelsel waarin die Aarde dit bevind.
17.Die kleur van lakmoespapier in 'n basis
18.Die hoofbestanddeel van die lug wat ons inasem.
21.Waar of Vals: 'n Elektron is groter as 'n molekule

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog