Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Graad 8

mh

nw

1 2 3    
4      
  5   6
7                  
8 9        
            10
11               12  
  13                    
         
    14      
  15   16              
17 18                        
         
19              
  20                 21
         
  22                    
         
       
23                  
  24            
 

Across
2.Sure het 'n pH . . . as 7
4.Die fase van chloor.
7.Plante wat normaalweg in water groei.
11.Die stof op 'n vuurhoutjie se punt wat dit maklik aan die brand laat slaan.
13.Die ligband wat verkry word wanneer witlig deur 'n prisma geskyn word.
16.Die aanpassing van 'n dier waar dit baie soos 'n ander dier lyk.
18.Die verskynsel van lig dat 'n rotspoel vlakker lyk as wat dit regtig is.
19.Die middelpunt van die atoom.
20.Die energie omskakeling in 'n battery is: . . . .energie na elektriese energie.
22.Die dood van al die lede van 'n spesie
23.Droë ys gaan direk van 'n vaste stof oor na 'n gas.
24.Die apparaat word gebruik om elektriese stroomsterkte te meet.
Down
1.Die element K.
3.Die eenheid van elektriese stroom.
5.Die droë ys wat gebruik word in roomyswaentjies om roomys gevries te hou.
6.Die omskakeling van voedsel in energie in lewende organisme se selle.
8.Die fase van materie wat die meeste saampersbaar is.
9.Die studie van lewende organismes in hul habitat.
10.Lewende dinge
12.Word gevorm wanneer onder andere swaeldioksied in reenwater oplos.
14.Die proses wat mengsels met verskillende oplosbaarhede skei.
15.Die groep elemente tussen die metale en nie-metale op die periodieke tabel
17.Koperdraad het 'n lae of 'n hoë weerstand.
19.Die lens in 'n menslike oog en 'n vergrootglas.
21.Hoe 'n elektron gelaai is.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog