Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

graad 7

mh

nw

1              
2  
3        
    4
5     6       7    
8          
9                    
           
     
10   11              
     
12         13                 14
       
15                         16
      17              
       
18                      
    19  
20               21 22        
       
23      

Across
1.Die proses waardeur hitte van die son die aarde bereik.
3.Die kleur van lakmoespapier in 'n basis
6.Die sonnestelsel waarin die Aarde dit bevind.
9.Die eerste element op die periodieke tabel van elemente.
11.In 'n voedselkettting word die leeu die . . . genoem.
12.'n Vaste stof verander na 'n vloeistof
13.Tuberkulose word veroorsaak deur virusse of bakterieë
15.Die bekende Franse mikrobioloog na wie pasteurisasie vernoem is.
17.Die vyf ryke van lewende organismes is: Monera, Protista, Fungi, Plantae en . . .
18.Water is 'n verbinding of 'n element
20.Die planeet die naaste aan die son.
22.H2O is meer bekend as . . .
23.Spinnekoppe het . . . bene.
Down
1.Die hoofbestanddeel van die lug wat ons inasem.
2.Die kookpunt van water is . . .oC.
4.Diere wat slegs vleis eet.
5.Die proses wat plante gebruik om sonlig om te skakel na voedsel.
7.Waar of Vals: Yster word aangetrek deur magnete.
8.Die aantal longe in 'n menslike liggaam.
10.'n Denneboom is 'n voorbeeld van 'n gimnosperme of angiosperme?
13.Die beweging van die stuifmeel van stuifmeeldrade na stamper.
14.'n Stof wat nie hitte gelei nie.
16.Waar of Vals: 'n Elektron is groter as 'n molekule
19.Die enigste metaal wat 'n vloeistof is by kamertemperatuur.
21.Die aarde se primêre energiebron.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog