Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

INFORMACIJOS PAIEŠKA INTERNETE

karolis206

The puzzle in lithuanian language

1   2           3   4
5        
6 7     8        
9                
      10  
      11                
12                
    13 14  
       
15                    
     
16                
   
17                  
   
18   19    
  20    
 

Horizontaliai
1.Daugialypė terpė kitaip
8.Neigimas logikoje žymimas žodžiu...
9.Katalogas – portalas
11.Kokių kategorijų programinės paieškos priemonės paieškos rezultatus suskirsto pagal tematiką
12.Programinės meta-paieškos priemonės pavyzdys
15.Paieška socialiniame žiniatinklyje
16.Užkarda kitaip
17.Pasaulinis elektroninis geltonųjų puslapių žinynas (tik pavadinimas)
18.Internetinė filmų duomenų bazė
20.Uniform Resource Locator
Vertikaliai
1.Programinės paieškos priemonės norint greitai gauti rezultatus tam tikrai temai
2.Tekstinė naršyklė
3.Grafinė naršyklė
4.Ženklo „+“ atitikmuo būlio logikoje
5.Tematinių kategorijų programinių paieškos priemonių pavyzdys
6.Interaktyvių žemėlapių svetainė
7.Viena iš dominuojančių bendrosios programinės paieškos priemonių
10.File Transfer Protocol
13.Katalogai, kuriuose pateikiama bendro pobūdžio informacija
14.Duomenų bazė
19.Kiek yra svarbiausių paieškos sistemos grupių?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog