Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Informacijos paieška internete

Tadas Gudelevičius

1           2    
3  
4 5    
        6
7   8                  
        9        
        10    
11                    
         
        12  
  13               14  
  15      
16         17      
         
      18        
  19              
 
20          

Horizontaliai
1.Atvaizdų paieška
8.Specifinė duomenų bazė, skilta vienai temai
9.Kompiuterio programinės įrangos portalas „....... Software“
11.Paieška socialiniame žiniatinklyje
13.Efektyvios užklausos projektavimo etapo 3 žingsnis IŠRINKITE SINONIMUS IR ... ŽODŽIO FORMAS
16.Bendroji paeiškos programa
18.Bendros programinės paieškos priemonė, kuri „vaikšto“ po žiniatinklį saitas, identifikuodama ir skaitydama puslapius
19.Bendros programinės paieškos priemonė kuri atlieka paiešką rodyklėje
20.Bendros programinės paieškos priemonės „general ... engine“
Vertikaliai
2.Efektyvios užklausos projektavimo etapo 2 žingsnis: IDENTIFIKUOKITE ... ŽODŽIUS IR IŠRYŠKINKITE AKTUALIOS TEMOS SPECIFIKĄ.
3.pasaulinis didžiausias ir labiausiai patikimas šaltinis apie žmonių kontaktus „www. .lt“
4..... puslapiai, dar kitaip vadinami telefonų knyga, yra skirti asmenų telefono ir gatvės adreso paieškai tam tikrame geografiniame rajone
5.Įmonių ir verslo paieškos portalas „www. .lt“
6.Pasaulinis elektroninis geltonųjų puslapių žinynas „www.yellow..... .lt“
7.Vienoje vietoje surinktos informacinės svetainės ir duomenų bazės
10.Lietuvos ir viso pasaulio mokslinė elektroninė biblioteka „www. .lt“
12.Visos Lietuvos įmonių katalogas, verslo informacija, įmonių paieška „www.visa.... .lt
14.Naujienų (žinių) paieška:
15.Internetinė filmų duomenų bazė „Internet ...... Database“
17.Terminų katalogas portalas

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog