Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Lielie ģeogrāfiskie atklājumi.

1
2                       3
   
4    
5      
6               7       8
          9  
10       11        
12                 13                                  
                 
                 
    14              
15                   16  
17                              
                   
  18                         19        
                     
             
           
20           21                    
         
  22 23 24                    
25            
26                 27      
    28              
  29                  
         
30                   31          

Horizontāli
2.Kāda zinātne Eiropā strauji attīstījās?
6.Kurš no kuģiem atgriezās mājās? (vienīgais)
12.Ko atklāja 1500, gadā?
13.Pēc kura ceļotāja pirmā ceļojuma sākāš pirmais strīds?
17.Kas ļoti centralizēts bija Inku valstī?
18.Ko portugāļi darīja tirzniecībai izdevīgās vietās?
20.Ko 1480 gadā sāk ražot Eiropā bet agrāk ražoja tikai Ķīnā?
24.Kurš spāņu karalis sponsorēja K.Koluba braucienus?
26.Ko portugāļu jūrasbraucēji šķērsoja pirmie 1471. gadā?
28.Ar cik kuģiem viņš to veica?
29.Kā K.Kolums nosauca Amerikas pamatiedzīvotājus?
30.Ko Acteki upurēja pēc karagājieniem?
31.Kas bija K, Kolumbs?
Vertikāli
1.Kā tika pārdēvēts Vētras rags?
3.Kurš pirmais veica caļojumu apkārt zemeslodei?
4.Kas pakļāva actekus?
5.Kā sauca jūrasbraucēju kartes kur īpaša nozīme bija krasta līnijai?
7.Kura ceļotāja vārdā ir nosaukta Amerika?
8.Ko Vasko da Gama atklāja 1498, gadā?
9.Ko k.Kolumbs šķērsoja pirmais?
10.Kāds autors motivēja ceļotājus?
11.Kā sauca spāņu iekarotājus?
14.Ko K, Kolubs velējās sasniegt, bet sasniedza Ameriku?
15.Kur tika izgatavots pirmais globuss?
16.Kas bija Vasko da Gama?
19.Kas eiropiešu ēdienā tika iekļauts kā jauns papildinājums?
21.Kura vaslst izdarīja visvairāk atklājumus n0 14.-15.gs.?
22.Kas būtiski palīdzēja jūrasbraucējiem attālināties no krasta līnijas un pēc tam to atrast?
23.Kura kontinenta izpēti sāka 1414. gadā?
25.Kas ļoti ietekmēja eiropiešu ekonomiku?
27.Ko jaunu kartēs izīmēja jūrasbraucēji?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog