Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Áiseanna sa bhaile

1     2                   3 4
     
     
  5 6    
      7    
8                                
           
         
        9
        10  
           
11             12
13                
                 
               
      14                    
             
15                          
     
    16                

Across
1.Téim anseo chun stampaí a cheannach agus litreacha a sheoladh.
8.Nuair a bhíonn tine, cuireann daoine glaoch ar na daoine a oibríonn san áit seo
14.Faighim leabhair ar iasacht ón áit seo
15.Téim anseo le mo Mham uaireanta chun bia a cheannach don teach
16.Téim anseo nuair a bhím tinn chun leigheas a cheannach
Down
2.Tá ceann i nDun Droma le siopaí agus bialanna de gach saghas
3.Téim anseo anois agus arís le mo chlann chun béile deas a ithe
4.Tagann daoine óga le chéile san áit seo chun spraoi a bheith acu
5.Tá neart áiseanna spóirt ar fáil san áit seo. Imrím sacar faoi dhíon ann uaireanta.
6.Imrím leadóg anseo ó am go h-am
7.Imrím peil le mo chairde anseo ag an deireadh seachtaine
9.Is breá le mo mham dul go dtí an áit seo chun drámaí a fheiceáil
10.Téim anseo ag an deireadh seachtaine chun scannán a fheiceáil le mo chairde
11.Téann roinnt daoine go dtí AIfreann san áit seo
12.Téann páistí óga anseo roimh bhunsoil
13.Áit a théann daoine tar éis na meánscoile chun níos mó oideachais a fháil

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog