Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latvija

Liene Katrīna

1 2
  3  
   
   
4          
     
5 6   7  
8       9          
10                 11
    12         13        
  14              
      15              
      16            
17                        
       
  18   19              
     
 
 

Across
4.Viena no Latvijas populārākajām mūzikas grupām, ''... vētra''?
9.Kāda nozīme Latvijas karogā ir baltai krāsai?
10.Kāds ir Latvijas valsts ģerboņa grafiķa un profesora uzvārds?
12.Kurā mēnesī svin Latvijas valsts proklamēšanas dienu?
14.Iedzīvotāju skaits, ... miljoni.
15.Kura ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā?
16.Kā sauc Latvijas aizsargājamo dzīvnieku un augu grāmatu?
17.Viena no Latvijas kaimiņvalstīm.
19.Kāda ir viena no Latvijā populārakajām interneta adresēm?
Down
1.Kāds ir Latvijas valsts savstarpējais apzīmējums?
2.Kāds ir Latvijas valsts Prezidenta uzvārds?
3.Cik saeimā ir tautas vēlēti deputāti?
4.Kāds ir Latvijas nacionālais zieds?
5.Kāda augstākā Latvijas Virsotne?
6.Kāds ir uzvārds Olimpiskajam čempionam BMX?
7.Kurš ielākais Latvijas ezers?
8.Kāds ir Latvijas nacionālais koks?
11.Viens no Latvijas novadiem.
13.Kāda jūra ir blakus Latvijai?
18.Kāda ir Latvijas galvaspilsēta?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog