Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latvija

Liene Katrīna

1
2      
 
 
3     4    
5  
  6            
     
7   8        
  9     10          
    11            
12             13 14
    15                  
     
16   17            
18             19 20        
21               22
23       24        
25             26      
        27   28   29
        30                    
31 32       33            
    34                   35      
      36              
37                    
38                      
39              

Horizontāli
2.Kāda ir Latvijas galvaspilsēta?
3.Kāds ir Latvijas pirmā prezidenta uzvārds?
6.Kāda ir Jelgavas lielākā upe?
8.Kāda ir Latvijas valūta?
10.Kāds ir Latvijas valsts ģerboņa grafiķa un profesora uzvārds?
11.Kura pilsēta ir vēja pilsēta?
12.Kāda nozīme Latvijas karogā ir baltai krāsai?
15.Kāds ir pirmās un pašlaik vienīgās prezidentes - sievietes uzvārds?
16.Kurš ielākais Latvijas ezers?
18.Kāds ir Latvijas nacionālais kukainis, divpunktu ... ?
20.Cik saeimā ir tautas vēlēti deputāti?
21.Kā sauc izbijušo upi Vecrīgā?
24.Kāds ir Latvijas lielākais laikraksts?
25.Kāda jūra ir blakus Latvijai?
30.Kāds ir uzvārds Olimpiskajam čempionam BMX?
31.Kas ir attēlots Jelgavas ģērbonī?
34.Kurā mēnesī svin Latvijas valsts proklamēšanas dienu?
35.Iedzīvotāju skaits, ... miljoni.
36.Kura pilsēta tiek dēvēta par Vidzemes Šveici?
37.Kādu upi šķērso Vanšu tilts? (N. Kas?)
38.Viena no Latvijas kaimiņvalstīm.
39.Kā sauc Latvijas aizsargājamo dzīvnieku un augu grāmatu?
Vertikāli
1.Viena no Latvijas populārākajām mūzikas grupām, ''... vētra''?
4.Kāds ir sens Latvijas novads?
5.Kāds ir Latvijas nacionālais zieds?
6.Kāds ir novads, kuram ir savs dialekts? (N. Kas?)
7.Kāds ir Latvijas nacionālais koks?
9.Viens no Latvijas novadiem.
13.Kāda augstākā Latvijas Virsotne?
14.Kāds ir izglītības un zinātnes ministra uzvārds?
17.Kāds ir Latvijas valsts Prezidenta uzvārds?
19.Viens no Latvijas nacionālajiem parkiem?
22.Kuras pilsētas simbols ir govs?
23.Kāda ir valsts valoda?
26.2004. gadā Latvija iestājās Eiropas ... .
27.Kāda ir viena no Latvijā populārakajām interneta adresēm?
28.Kura ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā?
29.Svin svētkus 24. jūnijā.
32.Kāds ir Latvijas valsts savstarpējais apzīmējums?
33.Kāda ir ievērojama baznīca Vecrīgā?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog