Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Oefentoets Excel

Han Simons

1 2 3 4 5
6                                        
         
    7        
8     9 10 11    
      12   13  
    14          
15                                
               
16           17      
                 
               
18              
              19
20                   21       22 23    
                 
               
  24       25        
  26   27                        
28                              
       
  29   30                
       
     
  31                
   

Horizontaal
6.Naam van de knop om ervoor te zorgen dat voor bepaalde voorwaarden de cel een kleur krijgt
7.De grrote balk bovenin Excel waarin je alle tabbladen waarin alle knoppen voor de opdrachten zitten heet het........
8.Formule voor het vinden van het gemiddelde
15.Hoe heet het knopje om in een getal een punt voor de duizendtallen te zetten en 2 decimalen achter de komma
17.Formule om ervoor te zorgen dat als er in de ene cel regen staat, er in de andere cel automatisch het woord regen komt
20.Hoe heet het kleine vierkantje dat je gebruikt om een formule naar beneden te kopieren
21.Formule voor het vinden van het grootste getal
24.Welke omschrijving gebruik ik in de formule aantal.als voor het begrip criterium
27.Welk teken gebruik je in een formule om te delen
28.de 2 in a2 + b2 = c2 moet in welk script
29.de 2 in het woord H2O moet in welk script
31.Welk teken gebruik je in een formule om te vermenigvuldigen
Vertikaal
1.Hoe heet een aantal cellen naast elkaar in verticale richting
2.Welke omschrijving gebruik ik in de formaule aantal.als voor het begrip bereik
3.Formule voor het vinden van het kleinste getal
4.Is de x-as in een grafiek horizontaal of verticaal
5.Knop om van 4 cellen 1 cel te maken en tekst te centreren
9.Formule: geeft de datum van vandaag
10.Naam van het knopje om opmaak te kopieren
11.Formule om uit te vinden hoe vaak ik uit het raam gesprongen ben en op een auto ben geland
12.Formule om uit te vinden hoe vaak ik uit het raam gesprongen ben
13.Formule voor het automatisch optellen van een aantal getallen
14.Zorgen dat alle tekst/inhoud in een cel kan worden gezien door deze weer te geven op meer regels heet.......
16.Hoet heet het visueel (in een plaatje) weergeven van een aantal getallen zodat het duidelijke wordt wat die getallen voorstellen
18.Elke cel heeft een........ bijvoorbeeld A14 is het .........
19.Hoe noem ik het als je ervoor moet zorgen dat een cel niet meeveranderd in een formule als je die kopieert met de vulgreep (denk aan een hamer)
22.Een groepje cellen heet in Excel een........ bijvoorbeeld A1:B6
23.Wat is de term om de celeigenschappen op "geld" te zetten
25.Hoe heet een aantal cellen naast elkaar in horizontale richting
26.Wat voor teken komt er in een cel als niet alle informatie in die cel past
30.De knop deelvensters blokkeren vindt je in het tabblad

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog