Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

unit 3

unit 3-1

unit 3-1

1         2 3    
   
4       5     6  
      7        
      8  
9       10
  11 12                
            13 14
    15             16       17 18               19
                     
20                 21 22             23                  
    24                          
25               26                    
               
27 28                           29      
30                
      31                   32              
33                        
      34               35       36          
               
    37             38 39  
      40                          
           
    41    
42     43 44     45        
  46              
47     48              
49              
  50     51         52
        53            
       
   

Across
1.уяа, товч хаалт, хавчаар
2.үс
4.хэнэггүй, зовох юмгүй
7.гатлага онгоц
11.зуун
15.зээлийн карт
18.хивс
20.эмэгтэйлэг
21.хүүхэлдэйн киноны баатарууд
24.ээмэг
25.бүдгэрсэн, гандсан, муудсан
26.аквариум
28.цагаар хойшоо аялах, өнгөрсөн үе рүү аялах
31.тавилга
32.зээлдүүлэх
33.суурилсан
34.зүрхэн хэлбэртэй
36.усан аялал
37.зөвшөөрөх
40.сүнстэй байшин
41.цэг
42.сам
45.шагай
46.боломж
48.ягаан болор
49.шил, шилэн
50.бариул
53.алмааз
Down
1.шившлэг гоо үзэсгэлэн
3.га, гектар
5.хөгжил, цэнгэл
6.туршлага
7.хуруу
8.амьсгаа, амьсгаадах
9.хөхөрсөн
10.тээврийн рөлс
12.маргад
13.бугуйвч
14.галын наадмийн үзүүлбэр
15.ханиад хүрэх
16.шаазан
17.паркийн тоглоом, олон хүний анхаарал татсан очих дуртай газар
18.шуудай
19.алга болох
22.тоглоомын парк
23.хүүхэд нас
27.инээдмийн жүжигчин
29.энгэрийн зүүүлт
30.гайхалтай
34.тоос сорох
35.адал явдалт
38.хайрцаг
39.ор
41.мөрөөдөх
43.сойз
44.бэхлэх чангалах
45.үнсний сав
47.өлгөх, унжих
51.тоос, тоосыг нь авах
52.алтан, алт

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog