Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mikropasaulis

Neringa

1 2
   
3                    
   
4                       5
     
6          
7   8              
       
9                        
     
  10 11    
12                      
     
     
     
   
 

Horizontaliai
3.Kaip vadinasi organizmai sudaryti iš vienos ląstelės?
4.Kaip vadinamas matavimo vienetas kuriuo yra matuojamos bakterijos?
6.Kaip kitaip vadinasi didinamasis stiklas?
8.Kokia viruso medžiaga juda?
9.Kaip vadinasi vienaląsčių pirmuonių dauginimosi būdas?
12.Kaip vadinasi vienaląsčių grybų dauginimosi būdas?
Vertikaliai
1.Kaip vadinasi augalinės ląstelės dalis kurioje vyksta fotosintezė?
2.Tokios ląstelės dengia tavo kvėpavimo takus.Virpindamos nedidelius plaukelius,jos stumia lauk gleivės kartu su nešvarumais?
5.Iki kiek gali didinti elektroninis mikroskopas?
7.Kokia ląstelės dalis užkoduoja genetinę informaciją?
10.Kaip vadinasi daug susijungusių vienodų ląstelių?
11.Kaip Graikiškai yra didelis,ilgas?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog