Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Upstream B1

Unit 4 last part

Foundation class D

1 2 3   4  
5               6   7      
       
  8         9           10
       
11               12         13       14    
           
15       16   17
      18          
19         20       21      
      22                      
23   24                   25     26
  27         28                
        29           30 31      
                   
32                             33              
        34            
      35         36
      37                                
  38            
  39   40                     41                        
                 
42                         43                
               
    44     45               46    
    47 48          
49           50               51
                   
52         53                     54          
        55    
         
56               57          
 

Across
3.сонголт сонгох
5.уур амьсгал
6.алчуур, зөөлөн эд
8.домог
9.нар жаргах
11.мартагдашгүй
13.экватор
18.хурд, хурдлах
19.шуурга
20.бяцхан
22.гадаахи
24.үүлтэй
25.хүйтэн
28.цохих, давтах
29.шар хөллөсөн тэргээр аялан нүүх ,аян хийх ,аяны марш
31.нойтон
32.аялалын зуучлагч
33.гайхалтай
34.хүсэл
37.цаг агаарын мэдээ
40.чи тоглож байгаа байлгүй дээ тийм биз дээ
42.айсан
43.дотуур хувцас
45.шидэгдэх, хаягдах
49.салхитай
52.манатай
53.шүдний оо
54.цоож тайлах
56.нөөц, орон тоо
57.цөл
Down
1.далайн түрлэг
2.шулуун
4.зүрх догдлох
7.усан сангийн хажуугийн ор
10.хэлбэржих
12.гайхалтай нь
14.хөөрөх, онгоц хөөрөх
15.ерөнхий
16.шугам чөлөөгүй байна
17.нарны тос
19.тэмцэл
21.гүехэн хөөсөрхөг устай голоор завиар явах/спортын төрөл/
23.экваторын
24.уур амьсгалын бүс
26.дусал
27.далайн аялал
30.чи тоглож байгаа байлгүй дээ
35.хөлдөм
36.ширүүнээр
38.сэтгэлийн хөдөлгөөн
39.сэтгэл хөдөлгөсөн хамаг анхаарал татсан
41.ариун цэврийн хэрэглэл
43.дээшээгээ
44.улаан буудай
46.гурвалжин дүрс
47.чанга, зай завсаргүй
48.энгийн бус
50.хөлдсөн
51.сэрүүн
55.өргөн

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog