Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Бази даних 3.1.

Kyrychkov

1 2 3
4                      
     
  5            
6    
    7  
  8                      
  9    
      10              
11                      
       
   
12                   13  
     
14                  
   
 
 

по горизонталі
4.Як називають окремі об’єкти сутності
5.Один із видів класифікації типів зв'язків між сутностями
8.Засіб для полегшення пошуку потрібної інформації
10.Як називають тип об’єкта предметної області
11.Один із видів класифікації типів зв'язків між сутностями
12.Місто, в якому знаходиться найбільша у світі бібліотека (Лондон)
14.Впорядкований за певними правилами набір взаємопов’язаних даних
по вертикалі
1.Знаменита бібліотека, яка була заснована в Єгипті у ІІІ ст. до нової ери, і містила від 100 до 700 тисяч рукописів
2.Назва електронної обчислювальної машини для якої була розроблена перша в Україні комп’ютерна база даних
3.Набір спеціальних умовних позначень типів сутності, властивостей екземплярів сутностей, зв’язків та ін., які використовуються під час створення ER-моделі
6.Це він розробив проект Загальнодержавної автоматизованої системи збирання та опрацювання інформації для обліку, планування й управління економікою країни
7.Прізвище вченого, іменем якого названа Національна бібліотека України
9.Мінімальна кількість екземплярів, які може мати сутність
13.Що розробляється, як правило, на початку проектування баз даних для визначеної предметної області

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog