Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

crossword

crossword

crossword

1   2             3
4    
  5 6   7              
      8      
  9 10   11         12   13         14    
15                      
        16                 17     18  
              19      
20 21         22                    
                     
          23          
      24     25                  
  26   27                        
28                       29      
      30                          
         
31             32 33                        
      34
35       36         37                            
      38      
39         40 41        
  42                      
        43 44              
45       46                  
          47                    
  48                          
              49  
50   51 52   53                      
               
    54           55                      
56                        
      57                   58          
     
59        

Across
1.түлш
6.таталт бэлцрүү татах чирэх татах хүч балга
8.гуйланчлах гуйлга гуйх гуйх хойд хөл дээрээ зогсох - нохой зориглох зориг орох царам алдах гуйж гувших хүсэх гувших
11.хэрэглэх хүсэлт гаргах давхарлах хавсаргах хичээх гуйх
13.саравч - өвсний хуаран тохь тухгүй байр овоохой
15.үйлдэх хэв үйл ажиллагаатай байгаа
16.тохиромжгүй ашиггүй практикийн хувьд зүй зохисгүй
21.бат итгэлтэй итгэл хүлээсэн хүн итгэлтэй итгэл дүүрэн өөртөө итгэлтэй өөртөө найдсан илтгэгч
25.өвсний харшил
27.заншсан ,сурсан
28.хатуулаг цайз хэрэм
29.урц овоохой хуаран орох оронтой болгох оромжтой болгох оромж
30.цахилгаанд цохиулж үхэх цахилгаан сандалд цаазлуулах
31.хоол хүнсээр хангагч ханган нийлүүлэгч
33.эхнээсээ ,нойлоос эхлэх цулгуй хоосон газраас эхлэх
35.уриалах давж заалдах хүсэх шүүхэд мэдүүлэх
37.тавилгаар бүрсэн
41.бүтэж үхэх шахах - ханиаснаас
42.агаар чийгшүүлэгч хэрэгсэл
44.итгүүлэх үнэмшүүлэх ойлгуулах
45.шив шинэ шинэхэн шив шинэ цоо шинэ шинэлэг
47.хурц ирмэгтэй хана өндөр уулсын шовх орой
48.уучлал гуйх хүлцэл өчих
53.шувуу судлаач пуужин хөөргөх турших талаар мэдээлдэг сэтгүүлч
54.байхгүй байх - хичээл таслах
55.бариул чиглүүлэгч зам төмөр тоормосгүй болсон машиныг хамгаалах зурвас
56.суурь хэсэг тулгуур доод хонгил зоорь
57.туршлага туршлагатай байх сэтгэгдэл зэрэглэл амьдралын туршлага
58.хашаа хаших хайс хамгаалалтын хаалт хулгайн юмыг хадгалагч
59.хуулийн дагуу өмчлөх эрхийг хасах шүүхээр өмчөө буцаан авах хасах халах зайлуулах - албан тушаалаас хөөж гаргах улс орноос албадан гаргах албадан нүүлгэх
Down
2.чангаалт сунгалт нэмэлт нэмэгдэл дугаар өргөтгөл
3.төвлөрсөн ,төвд оршдог
4.зоорь хонгил сүүлийн байр хонгилд хадгалах нуух хаах - санаагаа подвал
5.орон байр амь зуух оршин суугаа газар сууц
7.ахуйн цахилгаан хэрэгсэл гэр ахуйн хэрэгсэл гал унтраагч машин багаж хэрэгсэл
9.Exact results (26) хуурамч хөнгөн хөгжилтэй хүрэлцэхүйц агаартай дүүрэн агаартай
10.тусгай тасархай ангид ангид тусдаа салангид тусдаа салангид саланги
12.таталдсан татганасан шахцалдсан чихэлдсэн
14.уран бүтээлийн ажилтан бүтээлч санаачлагатай уран бүтээлийн
17.аз туршсан
18.уран үгтэй цэцэн цэлмэг үгтэй тод томруун илэрхий ойлгомжтой хэлэмгий доломгой яримтгай
19.ихээр гэмтсэн
20.эрээ цээргүй байдал ,орхиж явах
22.Друйд
23.Exact results (5) дээврийн хөндий байшингийн дээд давхар аттик дээвэр чердак
24.ширүүн арзгар барзгар хатуу ширүүн огцом
26.зам
32.тоноглосон бэлтгэсэн бие барьсан
34.хасаж гадна хүрэлгүй дутагдах хүрэлцэхгүй байх дутуу
36.буруушаах
37.шилэн хуванцар шилэн хөвөн
38.ямар нэг юмны салшгүй хэсэг болгосон оруулж барьсан төрөлхийн удамшиж дамжсан өвөрмөц
39.зөвшөөрөх батлах сайшаах зөв гэж үзэх дэмжих
40.уламжлалыг хадгалах дуртай хуучныг баримтлах хуучинсаг үзэлтэй
43.өргөгдөж салдаг гүүр салдаг буюу өргөдөг гүүр
46.сэтгэлээр унасан дарлагдсан дарамтлагдсан баяр хөөргүй буурсан
49.яндан зуух тулга камин чийдэнгийн шил өрх галт уулын цар камин зуух
50.илжрэл ялзрал муудалт идээлэлт гандалт нуралт
51.онцлог шинж тэмдэг онцлог чанар шинж чанар нүүрний байдал
52.шинээр сахил хүртсэн нэг намаас нөгөөд шилжсэн хүн үзэл бодлоо өөрчлөгч хувиргах

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog