Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

crossword

crossword

1 2 3
    4          
5          
6   7           8
9 10             11         12 13
        14              
  15            
      16   17     18          
19                          
        20 21                 22  
               
    23       24                        
    25                      
26               27         28
        29 30        
31                             32 33        
          34      
35 36       37   38                      
39                              
      40           41   42    
43                 44          
    45                 46                    
                     
  47                        
                 
48             49          
    50  
51                    
       
  52 53            
54          
    55             56              
57                  
      58            

Across
4.богино зайн гүйлтийн тэмцээн барианы өмнөх ухасхийлт
5.исгэрэх түрчигнэх хүрчигнэх
7.өөрчлөлт цуцлах хүчингүй болгох
10.бултайлгах нүдэнд тусах ялгаран харагдах тэсвэрлэх тэвчих эцсээ хүртэл тэмцэх шаардах
14.нүд дүүрэн нулимстай нулимс асгаруулсан уйлан хайлан
17.өндөр зэрэгт гайхамшигтай дээд сайн оргил орой сайхан
19.адал явдал аз туршсан хэрэг паян уулын үйлдвэр
21.амьд үлдэх үлдэх тэсвэрлэх даах давж гарах
24.цагийн гарз
25.ангам халуун аагим халуун
26.ээрэх томох - утсыг сүлжих эрчлэх
27.дарга эрхлэгч захирал толгойлогч
29.акр - 4047 метр квадрат эдлэн газар их хэмжээ тоо томшгүй олон
31.өрөвдмөөр юмаа!
33.зүрхгүй зориггүй хулчгар аймхай
38.тахал тараах
39.өргөжих дэлгэрэх өргөжүүлэх тархах
41.бүтэц байдал төр муж бүрэлдэхүүн нийгмийн байдал агуу их сүрлэг байдал
43.суналт дэлгэрэлт түгэлт нэмэгдэлт өсөлт
45.гэрчилгээ аттестат баталгаа
47.олс кабел утас кабелийн телевиз
48.нэг саналаар байх нэгдсэн санаа
51.чичрэгч дагжигч газар хөдлөлт андын нийгэмлэгийн гишүүн тасалдуулагч
53.адил ижил төстэй адилхан
55.нум сум харвах нум сум харвах урлаг нум сумны хэрэгсэл сур харвах
56.хүсэл эрмэлзэл нэр төрд дуртай хөөрч байгаа дээшилж байгаа
57.санаа зовсон түгшсэн бажгадалт хуйлруулах бажгадуулах бажгадах
58.явж сурч байгаа жаахан хүүхэд хөлд орж буй хүүхэд
Down
1.үрчлээ хуниас дутагдал атираа нугачаа
2.завсарлага үүсэх алдаа хувирал
3.үзэл бодол үзэмж
6.эрхийг өвлөгч эрх шилжсэн хүн даалгах
8.дэлхийн бүх дэлхийн бүх дэлхийд дэлхий даяар
9.хэлбэлзэл чичирхийлэл чичрэлт
11.тэвчишгүй дааж тэсвэрлэшгүй тэсэшгүй
12.үзэх шалган үзэх шинжилгээ судалгааны тооцоо асуулга
13.брошюр
15.долгион
16.хандив гарын үсэг зурах татвар захиалга
18.өнгөрсөн зууны ерээд оны дунд үед
20.тогтворгүй хувирамтгай тогтвортой бус тогтворгүй зан ааштай өөрчлөгддөг
22.радио мэдээ хүлээн авч дамжуулагч
23.эргийн шугам
28.ураг овог отог хамсаатан бүлэг их бөөн овог отог
30.шаардлага газрын хөрсөн доорх баялгийг эзэмших газар баталгаа
32.үнэлэх талархах хүндэтгэх өндөрт тавих
34.цахилгаан шуудан холбоо
35.нударга
36.ажлын хөлс цалин хөлс
37.буурах унах намжих суух доош суух
38.дархны газар цех тасаг засварын газар
40.наймаа арилжаа хэлцэл ашигтай наймаа
42.шагнал шүүхийн шийдвэр шагнал цол
44.дамжуулах мэдээлэх нэвтрүүлэх удам дамжуулах илгээх явуулах
46.нууцыг тайлах түлхүүр мэдээлэл нотлох баримт
49.зүрх догдлох
50.санаа зовсон сэтгэл хөдөлсөн дургүй хүрсэн
51.аянга заналхийлэл хараал зүхэл буруушаалт
52.зээл шохой шохойн өөдөс
54.цахилгаан мэдээний утас

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog