Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Pasmaidi...

Dins

1
2       3            
4                  
    5        
6      
7                   8      
    9     10
11                
   
12           13  
 
 
14          
 
 
15         16  
  17
   
18 19   20  
21           22        
  23              
     
24          
  25          

Across
2.Sieva stāv uz vienas kājas, simts lakatu galvā.
4.Apkārt mati, vidū desiņa.
5.Sarkana meitiņa, balta sirsniņa; meitiņa mīļa, sirsniņa — nē
7.Citas valsts sagrābšanu ar bruņotu (vardarbīgu, militāru) spēku un savas pārvaldības ieviešana tajā sauc par...
8.Vīrs stāv, mati šņāc.
9.Tulkojums latviešu valodā vārdam dog.
11.Sarkana gotiņa zīdā piesieta.
12.Augstu ceļas, zemu krīt.
14.Ko atzina 26.janvārī 1921.gadā.
15.Uz prieksu un uz atpakalu, abiem kopa mums ir labi.
21.Balta aitiņa, melna pierīte.
22.Maza, maza masiņa, simtiem rubļu mugurā.
23.Arājs ara tīrumā, samta svārki mugurā.
24.Taisns tēvs, līka māt, plakans auglis, sprogaini matiņi.
25.Liels, liels kalns, ne var pāri pārkāpt, ne apkārt apiet.
Down
1.Zaļa vistiņa, melnas oliņas.
2.Zaļa vista tup uz dzeltenām olām.
3.Stīvs kungs pulka kažokiem.
6.Raiba gotiņa, zelta radziņi.
10.Cilvēka labākais draugs.
13.Balta istabiņa stāv uz sarkaniem stabiem.
16.Kad vajag tad izsviež kad nevajag tad paceļ.
17.Māte kā ecēšas, bērni kā sīpoli.
18.Tulkojums latviešu valodā vārdam mother.
19.Sarkana gotiņa, kaula sirsniņa.
20.Kas raud bez acīm?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!




Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog