Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Veseligs uzturs

Kristians Melngailis

1 2 3
4      
5                        
       
6            
     
     
7                           8
       
9      
  10                      
       
11             12    
       
13                            
   
14        

Horizontāli
5.Kas ir neaizstajama uztura sastavdala?
6.Kas veido veseliga uztura piramidas pamatu, graudaugu izstadajums?
7.Uzturs jeb?
10.Kas ir nozimigs energijas avots un zarnu darbibas veicinatajs?
11.Kam oglhidrati, skiedrvielas, olbaltumvielas, tauki, mineralvielas, vitamini un udens ir sastavs?
13.Kas veido kermena audus?
14.Kas palidz organismam uzsukt vitaminus?
Vertikāli
1.Kas vel var aizstat udeni?
2.Kas izvada no organisma toksinus un uzlabo zarnu mikrofloru?
3.Kas ir pamats pareiza uztura koncepcijai?
4.Ko ar uzturu var visatraka veida tiesi ietekmet?
8.Kas loti vajadzigi musu organismam?
9.Kur ir atrodamas nepilnvertigas olbaltumvielas?
12.Kur ir atrodamas pilnvertigas olbaltumvielas?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog