Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Thử Tài Đoán Phim

Hội Sợ Ma Nhưng Vẫn Thích Xem Phim Ma

Chỉ liên quan tới các bộ phim trong album "Phim Nhật", "Phim Hàn" & "Phim Mỹ" thôi nhé! ^^

https://www.facebook.com/hoisoma/photos_albums? ref=hl

1
2  
  3 4              
  5  
     
  6               7  
       
      8  
         
9                   10
         
11                
     
12                        
   
 
13                  

Across
3.Nội dung dựa trên truyện ngắn “Floating Water” của Shoji Suzuki
6.Bộ phim ma Hàn Quốc hài hước nhưng cũng gây xúc động
9.Các học sinh trong phim phải cứu nhau bằng cách trả lời câu hỏi
11.Phim ma tình cảm Mỹ kinh điển (1991)
12.Những cái chết được báo trước qua cuộc gọi nhỡ
13.Đa số nhân vật chính là những nữ y tá xinh đẹp
Down
1.Nổi tiếng với các bẫy tra tấn man rợ nhưng luôn cho các nạn nhân cơ hội sống để làm lại cuộc đời
2.Cảnh quay lấy nước mắt người xem nhất là cái chết của chú chó tên Sam
4.Các nút thắt của phim đều liên quan tới việc dùng bùa ngải
5.Nhân vật chính là 1 cậu bé tên Cole Sear
7.Đến đoạn cuối, người xem hiểu ra lý do nhân vật nam chính thường xuyên bị đau vai
8.Poster phim có hình ảnh cây đàn Trung Hồ Cầm
10.Bộ phim có diễn biến được "gói gọn" trong thang máy

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog