Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Yüzüklerin Efendisi

Mehmet Murat Çeliktaş

1 2   3
   
  4  
5            
    6  
7   8              
       
    9          
     
   
10            
 

Across
1.Elflerden türetilen kötü ve çirkin yaratıklar.
5.Yüzük'ü yapan kötü karakter.
7.Ak Gandalf'ın atı.
9.Shire'da yaşayan, boyları kısa ve yemek yemeyi çok seven küçük yaratıklar.
10.Isengard'da yaşayan, önce iyi tarafta olan ancak güce tapması sonucu kötü tarafa geçen büyücü.
Down
2.Yetiştirdiği atlarla ünlü şehir.
3.Saruman tarafından çamurdan yaratılan güçlü yaratıklar.
4.Gondor'un kayıp varisi.
6.Ayrıkvadi kralı.
8.Yüzük Kardeşliği'ndeki elf kahraman.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog