Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

ALL Games

Marvin

Dette er Nintendo spill

This is Nintendo gamess

1 2 3
4                               5
6 7         8        
9                         10              
          11            
  12         13       14
  15                         16            
             
17                 18     19                    
           
20 21           22                 23  
            24    
25                                      
               
  26     27                        
  28                 29          
        30                      
  31          
      32     33   34         35        
      36                           37
          38   39          
40                 41                        
               
  42             43 44                
           
  45        
  46                   47                   48
             
  49         50                   51         52
  53        
    54                      
55                    
      56                  
57            

Across
4.robot med feiten
8.Grønn pingle
9.flygende slott
10.to horn og rødt hår
11.rød fugel
12.grønn gutt med en fe
15.blir ofte kalt nelius
16.lilla hat og syltynn mage
17.drage av bein
18.skummel hus for en pinglete rørlegger
21.skjodet til en gutt som bor i hyrule
25.fant opp vann pistolen og støvsugeren til rørleggere
27.gjøm deg i metall hode
28.slemt hjerte
30.et veldig bra sverd
33.stor feit boss i paper mario
36.grønn jungel
39.brun liten klatt som rørleggere moser
40.liten ape
41.drage med krok
42.rødspiss hår (to venner i bakgrunnen feiten og tynnen)
44.hode til en ape
46.gammel ape
47.liker å spille trommer med sitt store øye
49.feit kat som stjeler magisk runding fra musa sitt slott
50.kongen av kongo bongo
51.mus med nøkkel
54.grønn man som kan bli en stor gris
55.født av grønn skall drager
56.grønn konge som er slimete
57.dame med lyspiler
Down
1.stor rullende ting
2.skummel mørk plass
3.sommer vinter vår og høst
4.sopper bor der
5.Rocket pig
6.hvite fisker som står utenfor døra til sang fisk
7.stor feit heks
13.liker å spise spioner
14.King that got Cuted
19.flygende slott med lava under
20.papir spill
22.gutt med nøkkel
23.svart drage
24.wåpen som kan skyte maskin skud og granater
26.lang ape
29.tårn i ikana
31.hund med skjold
32.blåsopp
34.bjørn med shorts
35.grønn sopp
37.gul hat med bart
38.kan fly med raketer og nøtter
40.store muldvarper
43.sterk ape
45.spion med mange pang panger
48.hvit fisk som spiller gitar
50.and med stav
52.grønn dino
53.kjent rørlegger

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog