Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Küsisõnad

1 2
    3
4             5
6          
  7                
        8      
9              
10           11        
     
 
 
12        
 
13  
   
14        
 

Across
4....annat nämä ruusut? -Liisalle
7....te puhutte? -mun tyttärestä
8....on suomen presidentti? -Sauli Niinistö
9....sait sen omenan? -Jensiltä
10....se on? -se on mun reppu
11....tuolille panit kirjan? -tuolle
12....sinä tulet? -koulusta
14....ne ovat? -mun uudet rullaluistimet (rulluisud)
Down
1....sä et pidä? -siitä miehestä
2....kadulla he asuvat? -Luulen että Nisu-kadulla
3....sä haluat tulla tulevaisuudessa? -asianajajaksi
4....voit puhua kaikkea? -äidille
5....se on? -mun biologian opettaja
6....ne tytöt ovat? -Pille, Katri ja Johanna
7....koira tämä on? -Laaksosten
11....sä asut? -kööpenhaminassa
12....olet kotoisin? -kreikasta
13....kieltä sä puhut? -suomea, ruotsia ja venäjää

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog