Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

FPs påskekryssord

Harriet Vane

1 2 3       4   5  
6       7          
    8       9
          10          
  11                      
        12                  
      13            
14       15          
    16 17    
18               19               20    
21 22       23      
          24           25              
26                        
            27                  
               
      28                   29            
      30        
  31 32     33         34              
35              
    36     37 38             39  
  40        
41           42         43 44        
        45    
  46 47             48
49            
  50   51           52
53               54      
55              
  56        
 
57        

Vannrett
2.Nifs trønder
6.22.11 - 21.12
10.Sjøorm
11.Syrlig og saftig steinfrukt
12.Saftig, syrlig stenfrukt
13.Fotplagg
15.Ikke den verste man har
18.Hører påsken til
19.Fra Mattisborgen
24.Vilt på boks
25.Catalansk drikk med stjernefasong
26.være-glad-leken med en L for lite
27.Raskere enn haren
28.Kruckows våpenskjold kan bare temmes av en jomfru
29.Med fisk i nebbet
32.Hypnotisk barbiturat
34.Fra Bjørkely
35.Heks fra Tryll
36.Mindre enn Satsuki
38.Veldig glad i honning
41.Viltvoksende tropisk frukt
42.Tantalus' datter
44.Landsby i County Clare
47.Gudinnetidsskrift
49.Landsby i Pest
51.Familie med 30 arter løk
53.Kaffekopp i stillehavet
54.Kjemisk forbindelse av krystalliserte ioner
55.Filosofisk kattedyr
56.Diakritisk tegn
57.Xanax, valium, ativan, og klonopin
Loddrett
1.Lillebror plukket i et lokk
3.Bakverk med tropisk innhold
4.Gambler fra 1994
5.Kengubarn
6.Akronym på pensjonatskole
7.Har båtsmann
8.Gadus Morhua
9.Penest i landet
11.Seig og søt
14.Blomst i en bøtte
16.Plikt og panikk i Mummidalen
17.Kronprinsens mor
20.Indianerprinsesse
21.Likt på begge sider
22.Nordligste i Burgund
23.Alv i Aldriland
26.Datter av Nattens Dronning
30.Gudens kroppslige form
31.Dyrere enn gull
33.Romerne er helsprø
37.Alle, enhver, ingen savner en kompis
39.Tangerin og satsuma er opprinnelige typer
40.Gatens skrekk, ilter og sterk og frekk
43.Marxistisk revolusjonær
45.Død dragartist
46.Personifiserer jorden
48.Tekstilråstoff
50.Forhekset av kjærlighetsdrikk svikter hun kong Mark
52.Elsket på fransk

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog