Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

harrys games

harrys spill figurer

spill steder som harry har dusjet i

1                   2 3
  4                                
5 6                      
7      
    8                       9   10                 11  
           
      12                       13  
      14       15  
  16                           17     18      
                     
  19   20                  
  21           22                                  
                         
                         
23                           24            
          25         26                            
                       
      27                                    
    28         29      
              30        
            31                            
    32                                 33
               
    34                
  35       36                        
    37                              
        38                     39  
40                     41          
42         43      
      44                            
               
    45       46                      
47               48              
      49     50   51  
              52                      
  53 54                              
            55                        
                 
            56                      
57                          
      58                       59              
60                        

Across
1.link finner mark der
4.bjørn blir til gresskar der
5.skummelt slott
8.hjemmet til damen med lyspiler
10.bytt alttid dine støvler
12.grønn bane inni stort hode ned strand og vann rundt
16.skalle trylle kunstners plass
22.blå feit fyr bor der
23.båten til krokodille seiler rundt og rundt der
25.mannen som gir hjerte på tak bor der
27.kongen av krokdillene sitt laboratorium
31.drage med rød hår og horn sin andre bane
32.spøkelsene bor der ved siden av gravplass
34.karin damen med hunden bor der
36.dragen som liker lava i volgraven bor der
37.inni munne til bokse mesteren sin farkost
38.bowser parkerer der
40.super teknologis ord og manga plass
44.stort speil i et palass
45.pingla med lys og sugemaskin løper og leter etter ????? er der
47.skogs gutt svømmer der
52.prinsessen til rørlegger bor der
54.ruinene til våpenet
55.fiskene bor der og fryser der når gutt blir voksen
56.snøfjell med de blåe løver
57.byen som blir sprengt av månen
58.fire spøkelser gjemmer seg der
59.stort hode med strand og vann rundt
60.soppene trives der
Down
2.tør tør desert
3.bombenes store kamp
6.rusten bøtte havn
7.de som mario moser bor der
9.inni fiske lorden
11.game far bor inni der attmed vann plass
13.snakkende dinosaurer bor der sammen med reven,generalen og blå rev
14.rørlegger vs stor drage bor der
15.drage dreper stein kongen der
17.landet til gutten som kommer fra skogen
18.flodehest som gråter etter gull
19.sjømonster og laberynt
20.varm plass med rullende tømmerstokk og vulkan
21.steinene bor der i en av etterfølgerene
24.stor firfisle ruller seg inni der
26.skjelett kongen bor der
28.spøkelsene bor der
29.grisens hjemby
30.feit grønn dames camp
33.spiss håret bor der med ballen sin
35.dinosaur kaller rørlegger spesielt navn der
39.skilpaddene bor der
41.kobraene forteller gutten fra skogen om at han må være liten og stor
42.ehhgitar fisken
43.grisen svever i sitt hus
46.zombiene går rundt huset
48.apene bor der
49.haha bor der
50.steinene bor der i første spille
51.rolig plass med plagsomt!!!!!!!!!!!!! ride oplegg
53.øya som svever

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog