Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

video game levvels and places

promccheesyburger

video game places and levels norsk, not english

1 2             3           4 5
6               7    
  8     9             10     11  
      12                        
13     14               15
  16   17                    
              18              
      19                        
                        20            
              21                
                              22
23                                            
                         
        24                   25         26   27
              28                  
29                                            
        30     31      
    32   33                                      
                   
  34                       35        
      36            
37                           38     39                        
                 
          40  
41                               42   43
  44                                    
45       46                              
47                   48
    49                                    
50                                
    51           52              
                 
    53                                
  54                              
    55                
  56                          
        57                        
58                      
   
  59                      
 

Across
2.et sunket skip og en stor plagsom ål
6.himmelens loft
8.Hovestaden til den tusenårsgamle døren
12.sure damers hjemmby
20.de fire gale presters hovedstad
23.fisk med gulltenner og skruer
24.Hønefangeren
28.hvor har yuna bussiness med blågalhårspisstryne
29.kongebombens fjelltopp
33.Krokodiller og skilpaddekor
34.when water rises in the lake shoot for the morning light
37.stopper du tolv står alt stille stopper du 3 har du god tid og stopper du etter det er det bare å se opp for da går det fort nok
39.skummelt slott
41.plagsom støvel skifting
44.hjertebankende musikk
45.Far er en mumie og hans brødre danser til musikken
49.kirker, appelsiner og et toalett
50.liten ape dreper liten bie er lik stor bie vil knuse liten ape
51.mysteriet om stormen og rundt så fort
53.Zu bor her
54.rolig land
55.og vi er hjemme, å nei det brenner, dum radio på insiden adioåoåoå hahaha(også ting som sjer påinsiden er fugle slåing)
56.1 dag går alt bra, dag to å du nyter fortsatt, dag tre og du får det travelt den siste timen å himmelen faller
57.chocoboveien
58.TECHNICAL
59.smågrønnsbyens
Down
1.skalldyrenes by
3.holdkjeft ditt grønne udyr er lei av snakkinga di
4.den mest kjente dobanen
5.rooleren gjømmer seg her
7.Flat tulling village
9.kamelens første holdeplass
10.Gorilla ape og maur
11.Hunden anda og gutten møtes
12.Rulleland
13.Rusten bøtte havn
14.LEvende soppers plass
15.man springer fra flokk til flokk, prøv lykken på å treffe blinken, hvilken kiste har nøkkelen se sanheten og du er heldig, ikke treff høneliten og hønestor, to personer danser og hønejakten
16.oakka supervåpenstein og knivfirfisler
17.Star of the --- abes
18.kamelens andre holdeplass
19.de nakne fiskers hjemmsted
21.hjerteløs blubbe som aldri for nok snacks, snacksen slår tilbake å blokkerer døren
22.dette er plassen hvor det kidnappes, møtes og vor d eldres
25.gammelmors lab
26.de forsvunnedes skog
27.Kravler av plagsomme ambush
30.nuclear city
31.stor pigg ball
32.Nam nam ape på menyen
35.goersgoersgorse ahahahahf
36.FEit flodhest mistet gullet
38.dot som gir tips om veien i den fortapte skog og gale planter spiser deg på veien
40.fisk
42.RødTOPP hjemmby
43.zombier og mennesker kan aldri leve sammen
46.blækk slottet
47.slukerfiskens hemmelighet
48.tordenstormer nonstop og farlige hester gjør dette til en høyst uanbefalt plass
52.lat feiting rødhår jente å sjalu bartemester holder til her

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog