Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Drošība

Informātikas olimpiāde

Krustvārdu mīkla par drošību internetā, drošu datora lietošanu.

1             2 3
   
4          
   
5            
 
6  
7    
     
     
8                
     
9            
 
10                
 
 

Horizontāli
1.Latvijā pazīstams sociālais tīkls.
4.Interneta dienasgrāmata, kuras saturs ielādēts mobilajā tālrunī, izmantojot interneta pieslēgumu.
5.Urķis, lauznis. Tehniski izglītots datoru entuziasts.
8.Katrā datorklasē ir iekšējās kārtības .....? Kurš vārds iztrūkst?
9.Programma, kas ļauj sazināties tiešsaistē.
10.Sinonīms vārdam čatošana, pļāpāšana.
Vertikāli
2.Latvijā ... termina vietā bieži lieto terminus mobings vai emocionālā pazemošana internetā. Kurš vārds iztrūkst?
3.Emuārs, interneta dienasgrāmata, kas izveidota tīmeklī.
6.Kad reģistrējies kādā no sociālajiem tīkliem, tev ir jāizveido drošs ..., kurā tu atspoguļo personisku informāciju un foto, ko vēlies kopīgot ar draugiem. Kurš vārds iztrūkst?
7.Rakstzīmju virkne, kas ļauj lietotājam pieteikties datorā un piekļūt datnēm, programmām un citiem resursiem. Tas ir slepens vārds, vārdu salikums vai simbolu virkne.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog