Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Blodau Gwyllt Cymru

R.Parry

1
2                    
 
3                    
 
4  
5 6     7               8
  9          
        10      
      11              
12                          
             
      13                    
       
  14   15  
     
     
16                  
     
 
 

Ar draws
2.Pwy sy'n canu yn y cwm?
3.Beth mae'r llo druan wedi'i golli?
6.Ymlusgiaid pinc?!
11.Blodyn y cariadon.
12.Blodyn sy'n graff - ond nid yn y nos!
13.Gallech ei roi ar eich tost?
16."Y blodyn bach cyntaf sydd i'w weld yn y byd"?
I lawr
1.Rhan annatod o grys bachgen?
4.Yn rhannu ei henw gyda seithfed lliw yr enfys.
5.Rhaid gwylio rhag cael cnoiad!
6.Onid pawennau sydd gan gwn?
7.Enw arall ar y Genhinen Pedr.
8.Beth oedd yn dilyn Olwen?
9.Blodau melyn, gwyllt sydd i'w cael yn ein cloddiau nawr.
10.Beth mae'r llo druan wedi'i golli?
14.Blodau melyn, persawrus - ond nodwyddau pigog!
15.Emblwm yr Alban

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog