Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

PassatempsGeografic

Jan Salsas

1
  2
3   4          
  5             6 7  
         
  8      
          9
10                    
           
11   12                   13      
         
14     15    
      16         17      
  18                  
      19    
           
20                        
         
21           22                
     
 
23            

Across
4.País que pertany a la península escandinava. La seva bandera es una creu de color groc en un fons blau.
5.País costaner; només fa frontera amb un únic país: Espanya.
10.Illa situada al Oceà Atlàntic. El nord-est del qual pertany al Regne Unit.
11.Antigament estava unida a Eslovàquia, formant Txecoslovàquia.
16.Formava part de l’antiga Iugoslàvia, de la que si va separar l’any 1991. La seva capital i ciutat més poblada és Ljubljana.
18.La seva capital és Varsòvia. Hi ha 86 marques de cervesa.
20.És el país amb el PIB per càpita més elevat de la UE.
21.País que dins seu s’hi troben dos microestats: San Marino i Ciutat del Vaticà.
22.La seva capital és Copenhaguen, i es troba a la península de Escandinavia.
23.País sense costa que delimita amb Alemanya al nord i Itàlia al sur.
Down
1.És una illa situada al sur de Turquia. Té unes dimensions similars a l’illa de Còrsega.
2.És conegut com “ el país dels mil llacs”.
3.La seva capital es Riga, una important ciutat portuària. Només el 52% de la població es del país; per tant, el 48% n’és estrangera.
6.País que es va separar de la URSS. Fa frontera amb Bielorússia pel sud-est.
7.País costaner del mar Bàltic. La seva capital i ciutat més poblada és Tallinn.
8.El metro de la seva capital - Budapest -, és el més antic de l’Europa Continental.
9.La seva capital es Sofia. Juntament amb Romania, van ser els dos últims països a unir-se a la UE
12.País amb capital a Amsterdam. És el major productor de tulipes del mon.
13.Se situa a l’est de la República Txeca; el piragüisme n’és un dels esports més populars.
14.País que funciona amb una moneda diferent a l'euro, tot i estar dins de la UE.
15.L’idioma oficial és el francès; va ser un dels sis primers països en formar la UE, i té una de les economies més potents del continent.
17.És el país més gran de la Península Ibèrica; la seva capital és Madrid.
19.País format per mes de 50 illes. És conegut per l’antiga cultura hel•lènica del qual n’era el país d’origen.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog