Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kas tas ir?

Zane Strautmane 1.kurss 5.grupa apliecības nr.zs12038

Krustvārdu mīkla tapusi kursa Jaunie mediji un sabiedrība ietvaros. Mīkla veidota balstoties uz teorētiskajiem materiāliem, kas mācīti visa semestra laikā. Krustvārdu mīkla sastāv no 20.jautājumiem

1 2       3
4           5
  6 7          
8              
9        
    10               11  
       
12     13         14    
           
  15                    
       
16                      
       
  17          
18            
   
19              
20      

Across
2.Kā sauc pirmo www serveri, kas izveidots Latvijā?
4....... pavasaris?
7.Viens no mediju lietotprasmes principiem?
8.Wikipedia ir sociālais.....?
10.Viens no mobilo telefonu sociālajiem tīkliem
12.Kā sauc firmu, kas pirmā uzsāka epastu sūtīšanas pakalpojumus Latvijā?
15.Ko nozīmē ".edu" mājas lapas beigās?
16.Kuru sociālās tīklošanas vietni mēdz dēvēt par lielāko sarūgtinājumu interneta vēsturē?
17.Kas ir šis logo?
18.Kas ir visvienkāršākais un vispopulārākais interneta piedāvājums?
19.Kā sauc pirmo pārlūkprogrammu?
20.Ko izraisīja PowerPoint?
Down
1.Kura politiķa tvīts ir visvairāk retvītotākais?
3.Kā sākotnēji sauca vietni www.twitter.com?
5.Mājas lapa Latvijā, kura definējama līdzdalības kultūrā
6.Kāda komunikācija bija Web 1.0 laikmetā?
9.Kā sauc attēlā redzamo personu?
11.Kā sauc šo logo?
13.Kur vēl var veidot prezentācijas nezmantojot PowerPoint?
14.Šobrīd par bibliotēku bez robežām mēz dēvēt..

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog