Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krustvārdu mīkla.

Hardijs Nungurs

1 2       3  
4    
  5        
     
  6            
    7    
8                
 
9   10   11        
   
   
12        
   
13        

Across
1.Biežāk sastopamā zobu slimība.
5.Lielākā artērija.
6.Asiņu vai orgānu devējs.
7.Dezoksiribonuleīnskābes saīsinājums
8.Transmisīva slimība.
9.Kā sauc periodu,kad ir beigušās menstruācijas?
12.Asinsrites centrālais orgāns.
13.Lielākais vēdera dobuma orgāns.
Down
2.Bioloģijas nozare kas pēta cilvēka uzbūvi.
3.Dzīslenes priekšējā daļa.
4.Grūtniecības priekšlaicīga pārtraukšana.
10.Orgāns kas veido urīnu.
11.Sirdspukstu skaits minūtē.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog