Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Raznolikost klime i živog svijeta

Taida 5.a

1 2
3    
4      
5                 6 7
             
             
           
      8      
           
    9              
         
10                
       
11                          
       
12            
 

Across
5.Velio poljoprivredno dobro na kojemu se za potrebe tržišta uzgaja određena biljka.
9.Tipična životinja savane,izgleda kao King-Kong.
10.Prosječno stanje atmosfere nad nekim mjestom ili područjem.
11.Glavno obilježje tropskoj klimi daju vjetrovi monsuni,pa se zato ta klima zove? (2 Words)
12.Prirodni biljni pokrivač u području savanske klime.
Down
1.Bujni travnjaci tropskog podneblja s rijetkim lugovima i osamljenhim drvećem.
2.Može uništiti tlo. (2 Words)
3.Rijetko naseljene i gotovo nedirnute.
4.Ima visoke temperature te sušno i vlažno godišnje doba. (2 Words)
5.Nazivamo ih "plućima svijeta."
6.Prevladava (klima) oko ekvatora,u središtu žarkog pojasa. (2 Words)
7.Klime u tropima koje imaju vlažne i obilne kiše. (2 Words)
8.Ima glatko i ljuskasto tijelo,klizi po rukama i nema noge.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog