Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
  2
  3   4 5
6                 7                     8  
        9              
  10                     11    
  12       13           14  
15           16                  
    17         18      
19         20                                  
21         22                                
            23     24        
25                                  
    26                                
                       
    27   28                        
                     
29 30     31                                
                     
    32              
              33          
        34                    
               
      35                                          
36   37                         38
          39                                              
               
      40                 41                      
  42      
    43 44   45         46  
        47                              
      48              
49                        
        50                                
  51                  
    52                    
53            

Horizontāli
6.maņu apvienošanās- "krāsu dzirde"
7.ceturtais punkts psihes evolūcijā, apgūšana
9.1.punkts psiholoģijas pētīšanas metodēs, gadījuma..
10.5.psiholoģijas uzdevums, mēģināt ..... psihes reakciju
12.2.punkts psiholoģijas pētīšanas metodēs, .....novērošana
15.uztveramā objekta vai tā īpašību sagrozīts,nepareizs atspoguļojums
20.sajūtu veids (oža,smarža,garša u.c.)
21.maņa,ko izmanto ēdiena izgaršošanai
22.....jjūtīguma slieksnis,minimālais lielums,kas sāk izraisīt sajūtu
25.automātiskas,no gribas neatkarīgas atbildes reakcijas uz vides izmaiņām
26.īpašību kopums,ko iemanto augot
28.4.psiholoģijas uzdevums, izprast dažādu faktoru ....uz psihi
30.temperamenta tips-reti izrāda iniciatīvu,skumīgs
33.maņa, ko izmanto ostīšanai
34.temperamenta tips-ātri sadumojas,ātri nomierinās
35.piektais punkts psihes evolūcijā, domas,darbi,attieksme
36.temperamenta tips-izteikta komunikācija,ātri maina domas
39.ievirze, ilūzijas,intereses
40.....jūtīguma slieksnis,kurā sajūtu intensitāte vairs nemainās
41.Zinātne,kura pēta psihes attīstības un funkcionēšanas likumsakarības
44.maņa,ko izmanto saklausīšanai
47.sajūtu veids (muskuļi,cīpslas u.c.)
48.cilvēka spēja aktīvi atspoguļot apkārtējo pasauli
49.4.punkts psiholoģijas pētīšanas metodēs, aptauja un...
50.redzes uzlabošanās, ēdot mellenes u.c. maņu uzlabošanās
51.spēja reaģēt uz kairinātāja parādīšanos
52.6.psiholoģijas uzdevums ,psihisko procesu ....un mainīšana
53.psihisks process,kurā atspoguļojas cilvēka iekšējā un ārējā pasaule
Vertikāli
1.maņa,ko izmanto objektu sajušanai
2.temperamenta tips-lēnīgs,nosvērts
3.psiholoģijas 2.novirze
4.sajūtu veids (slāpes, izsalkums u.c.)
5.atspoguļo vienuveselu no vairākiem elementiem,puzle!
8.šķietamais laiks
11.maņu orgāni,nervu šķiedras,garozas šūnas
13.priekšrokas došana,fokuss
14.objektu nosacīts nemainīgums,to nosaka cilvēka dzīves pieredze
16.1.psiholoģijas uzdevums , ....izturēšanos
17.izpratne,ierindošana grupā [skābs,ass,sāļš u.c.]
18.īpašību kopums,ko iemanto ģenētiski
19.2.psiholoģijas uzdevums, ...izturēšanās cēloņus
23.reālais laiks
24.kustības,muskuļu piepūle
27.5.punkts psiholoģijas pētīšanas metodēs, .....testi
29.psiholoģijas 1. novirze
31.organisma pielāgošanās patstāvīgam kairinātājam
32.iedzimts uzvedības stereotips,kas tiek nodots no paaudzes uz paaudzi
37.3.punkts psiholoģijas pētīšanas metodēs, .....laboratorijā
38.aizvietošana, piemēram, aklam cilvēkam ir labāka tauste u.c.
42.priekšmetu,parādību,situāciju,notikumu veseluma atspoguļojums apziņā
43.primāra,hroniska un progresējoša slimība, cilvēks nevar dzīvot bez kādas noteiktas vielas
45.3.psiholoģijas uzdevums, ....psihiskās darbības likumsakarības
46.reajcuha pret gaismu,gaisu,kustībām

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog