Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Geografijos kryžiažodis

Petras Anskaitis 2s

1 2
   
    3
4   5    
6 7                
      8                  
         
9                              
          10
           
11                       12    
         
        13  
  14                              
         
  15                  
   
16                    
   
17                      
 
18                

Across
7.produktų ar paslaugų gavimas pasinaudojant pažintimis
8.valstybės ekonominės veiklos sritis, apimanti visus energetikos sektorius, susijusius su energijos ištekliais ir įvairių energijos rūšių gamyba
9.turto perdavimas iš visuomeninės arba valstybinės nuosavybės privačiai nuosavybei
11.roces tam tikra žmonių grupė persikelia į nutolusią teritoriją, kur jų yra mažai ar išvis nėra ir ten įsikuria nuolatiniam gyvenimui
14.kiaulių auginimas
15.didelis ūkis ar žemės plotas, kuriame auginama speciali žemės ūkio kultūra
16.cheminės medžiagos skirtos piktžolėms naikinti
17.viena iš agronomijos sričių, vienas seniausių žmonijos verslų. Atsirado siekiant padidinti maisto išteklius.
18.cisterninis automobilis, kurio cisterna pritaikyta suskystintoms dujoms vežti
Down
1.transporto priemonės keliamoji galia tonomis.
2.mokslas, tiriantis naminių gyvulių veisimą, šėrimą, laikymą ir priežiūrą, jų organizmo sandarą ir funkcijas, produkcijos gamybą ir kokybę.
3.draudimas importuoti arba eksportuoti nustatytas prekes iš nurodytos valstybės, visos prekybos ar kitų tarptautinių santykių ribojimas ar net visiškas draudimas
4.procesas, reiškinys, vykstantis socialinėje plotmėje, apimantis pačias įvairiausias visuomenės, valstybės bei kitų socialinių darinių veiklos sritis, jų aplinką, pasireiškiantis tarpusavio ryšių intensyvėjimu, judėjimu bei kitomis charakteristikomis viso pasaulio mastu.
5.žuvų gaudymas
6.augalų auginimas vandenyje, praturtintame mineralinėmis medžiagomis, nenaudojant dirvožemio
10.hidrotechninis įrenginys, kertantis vandens srautą ar vandens telkinį, siekiant pakelti vandens lygį
12.asmuo, užsiimantis prekyba, kuria siekiama (greitai ir lengvai) pasipelnyti
13.sutartinis mainų vienetas, skirtas apmokėti už prekes ar paslaugas

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog