Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kryžiažodis

Andrius Kudzmanas

1 2
  3   4     5   6
7                
         
8 9                
10               11        
     
  12  
13                  
      14
  15                   16    
       
    17              
     
  18                    
   
 
19                    

Horizontaliai
3.Žuvų gaudymas
7.Šaltakraujai gėlame ir jūros vandenyje gyvenantys stuburiniai gyvūnai
9.Dirbtinė upė ar sąsiauris
10.Augalas naudojamas kaip statybinė medžiaga
11.Plokščiadugnis laivas, naudojamas krovinių iki 12000 tonų pervežimui upėmis, kanalais, ežeruose, jūrose
13.Laivas, skirtas pervežti skystoms ar birioms medžiagoms
15.Pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis visuotinius ir vietinius kompiuterių tinklus
16.Didelė natūrali vandens tėkmė. Paprastai ši tėkmė yra maitinama iš kritulių, šaltinių arba ledynų tirpsmo vandens
17.Atsiskaitymo už prekes ar paslaugas, taip pat kaupimo priemonė
18.Krovinių gabenimo priemonė naudojama krovininiuose laivuose
19.Vandens organizmų, tokių kaip žuvys, moliuskai, vėžiagyviai ir vandens augalai, auginimas
Vertikaliai
1.Vieta kurioje esti gausus medžių paplitimas
2.Natūralus vandens telkinys sausumos paviršiaus įdubime
4.Draudimas importuoti arba eksportuoti nustatytas prekes iš nurodytos valstybės
5.Finansų įstaiga, teikianti finansines paslaugas
6.Augalijos tipas, kuriame vyrauja spygliuočiai medžiai
8.Dokumentas, oficialus leidimas, suteikiantis teisę vykdyti tam tikras dažniausiai komercines operacijas
12.Augalų auginimas vandenyje, praturtintame mineralinėmis medžiagomis, be dirvožemio
13.Kelionės siekiant pailsėti, patirti naujų įspūdžių ar pasilinksminti
14.Valstybės renkamas mokestis už importuojamas, ar eksportuojamas prekes

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog