Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Tafodiaith Sir Benfro

Hedydd

Pembrokeshire Welsh Dialect

1 2 3   4        
5       6    
        7
8                    
      9        
       
10              
 
 
11 12        
 
  13
  14          
15          
16  
17 18   19 20        
       
    21        
   
 

Ar draws
2.cusan...... neu 'snogio'
5.afalau
8.yr holl ffordd
9.ar unwaith, yn sydyn
10.siarad yn ddistop!
11.macyn, hances, necloth.... i sychu eich trwyn
14.taran mewn storm gyda mellt
15.dianc
17.yn atseinio fel swn mewn ogof
20.wedi cael llawn bol; wedi colli gobaith
21.merch
I lawr
1.cenllysg; glaw/eira
3.llanast, twmpri, sbwriel didrefn
4.planhigyn bach o'r ardd gyda dail hir blasus mewn brechdan wy
6.eira
7.lleuad
12.ofnadwy
13.blodyn y dwr, lliw melyn yn debyg i 'iris'
16.gwneud cwrw cartref..... gyda berem a hopys
18.yn eofn, yn hy
19.nofio

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog