Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Croesair Wyddor Tafodiaith Sir Benfro

Cwtsh y Dysgwyr - Dydd Gwener - 1 o'r gloch

Mae Menter Iaith Sir Benfro yn cynnal prosiect dwy flynedd yn ymchwilio i ac hyrwyddo defnydd a diddordeb yn nhafodiaith y Sir. Mae'n brosiect dwyieithog sy'n derbyn nawdd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Dwi'n cynnal gweithgareddau mewn ysgolion a chyda grwpiau cymdeithasol er mwyn hyrwyddo defnydd o dafodiaith ac ysgogi balchder yn ein ffordd unigryw o siarad.

The Pembrokeshire Dialect Project aims to raise awareness of our unique way of speaking in Pembrokeshire. While working with school children and community groups I encourage people to think of dialect as a positive feature of our identity which can and needs to be safeguarded.

Hedydd Hughes

Facebook - 'Tafodiaith Sir Benfro' 'Pembrokeshire Dialect'

1 2
  3      
4 5        
    6       7
     
8     9      
    10 11  
      12 13        
14              
15         16
           
17             18      
       
  19      
20                  
 
21      

Ar draws
3.yn atseinio fel swn mewn ogof
4.nofio
6.dianc
8.taran mewn storm gyda mellt
12.eira
14.siarad yn ddistop!
17.cenllysg; glaw/eira
18.yn eofn, yn hy
20.llanast, twmpri, sbwriel didrefn
21.lleuad
I lawr
1.ar unwaith, yn sydyn
2.merch
5.ofnadwy
7.wedi cael llawn bol; wedi colli gobaith
9.planhigyn bach o'r ardd gyda dail hir blasus mewn brechdan wy
10.blodyn y dwr, lliw melyn yn debyg i 'iris'
11.yr holl ffordd
13.cusan...... neu 'snogio'
15.gwneud cwrw cartref..... gyda berem a hopys
16.macyn, hances, necloth.... i sychu eich trwyn
19.afalau

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!




Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog