Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Trgovina

Peter Strelec

Kratka križanka na temo trgovina za utrjevanje znanja pri predmetu INF.

1
2   3       4          
     
     
     
5    
     
6      
       
       
7                
     
8                
 
9          
 
 
 

Across
2.Nakup izdelka preden je ta prišel v redno prodajo je:_______
7.Kako imenujemo izraz v spletnem trgovanju, ki predstavlja seznam artiklov označenih za nakup?
8.Kaj je ponujanje blaga ali storitev za plačilo?
9.Načinu varnega,hitrega in zanesljivega plačevanja preko spleta rečemo: __________
Down
1.Osnovna dejavnost trgovin je.........
3.Kako imenujemo zelo znano internetno prodajalno, ki se začne na E.
4.Na e trgovino se je potreno......
5.Ko nam naročeni paket dostavijo moramo plačati...........
6.Kako imenujemo največjo trgovsko organizacijo?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog